Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności - 7.06

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności- 07.06

Nie ulega żadnej wątpliwości, że bezpieczeństwo żywności jest bardzo ważne. W końcu ma wpływ na nasze zdrowie, a chęć zwiększenia zysku niestety sprawia, że niektórzy producenci nie stawiają jakości swoich wyrobów na pierwszym miejscu. Na szczęście, wdrażane są takie standardy, jak certyfikat IFS Food, które są gwarancją bezpieczeństwa produktów, po które sięgamy.

Nadchodzi Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności

Nie każdy wie, że bezpieczeństwo żywności ma swoje święto. Tymczasem, Światowy Dzień Bezpieczeństwa Żywności coraz bliżej, ponieważ obchodzimy go 7 czerwca. Tego dnia, warto zastanowić się, jakiej jakości są jedzenie i napoje, które każdego dnia trafiają na nasze stoły. W pozornie banalnym powiedzeniu „jesteś tym, co jesz”, w rzeczywistości można znaleźć sporo prawdy. Trudno o dobre samopoczucie i zdrowie, jeśli regularnie sięgamy po żywność, w której składzie znajduje się długa lista związków chemicznych, mających niewiele wspólnego z naturalnymi składnikami.

Czym jest certyfikat IFS Food?

Nad bezpieczeństwem żywności czuwa nie tylko Unia Europejska, ale też inne organizacje. Jednym z najważniejszych certyfikatów jest IFS Food, opracowany przez organizacje handlowe z Niemiec, Francji i Włoch oraz zatwierdzony przez Global Food Safety Initiative (GFSI). Obecnie standard jest międzynarodowy i powszechnie uznawany w krajach Europy Zachodniej, z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie obowiązuje certyfikat BRC. W „rodzinie” standardów IFS, znajduje się nie tylko IFS Food, ale też certyfikaty dotyczące m.in. załadunku i transportu towarów, działalności pośredników handlowych, sklepów detalicznych czy firm pakujących. Spełnianie standardów IFS Food jest wymagane przez wiele sieci niemieckich sieci handlowych, takich jak Aldi, Lidl czy Migros. Szacuje się, że ten certyfikat uznaje aż 65% podmiotów zajmujących się handlem żywności.

IFS Food ma przede wszystkim zapewniać jednolite zasady oceny dostawców, aby uniknąć znaczących różnic między produktami uznawanymi za bezpieczne w różnych krajach. Stworzenie jak najbardziej obiektywnych metod oceny jakości żywności sprawia, że handlowcy mogą w prosty sposób zweryfikować, czy mają do czynienia z produktami z najwyższej półki. W przypadku IFS Food mamy do czynienia z profesjonalnymi jednostkami certyfikującymi, w których pracują wyszkoleni audytorzy. Taka ewaluacja pozwala ciągle poprawiać jakość usług, na czym korzystają przede wszystkim konsumenci, ponieważ otrzymują bezpieczną żywność.

Co gwarantuje posiadanie certyfikatu IFS Food?

Żeby otrzymać certyfikat IFS Food, firma musi oczywiście spełnić szereg wymagań. Można podzielić je na pięć rozdziałów:

  • system zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności - norma ISO 9001:2000 oraz HACCP,
  • odpowiedzialność kierownictwa - wdrażanie, ocena i ciągłe doskonalenie zarządzania jakością,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi - zapewnianie bezpiecznych i komfortowych warunków pracy,
  • procesy produkcyjne - bezpieczna produkcja i ciągły rozwój wyrobów, czyli np. nadzór nad wydajnością, projektowanie i rozwój nowych produktów, spełnianie wymagań techniczno-sanitarnych,
  • pomiary, analiza i doskonalenie - ocena działania firmy i ciągłe udoskonalanie procesów: audyty wewnętrzne, kontrola procesów i jakości wyrobów, ustalenie zasad postępowania z produktami, które nie spełniają wymagań itp.

Cały system IFS Food składa się z 275 wymagań, wśród których wybrano 5 krytycznych, dotyczących jakości i pracy zakładu. Są to tzw. kryteria K0, bez których nie można otrzymać certyfikatu IFS Food. Podczas oceny przedsiębiorca otrzymuje punkty, a niespełnienie kryteriów K0 powoduje, że audyt zostaje niezaliczony. Do niezbędnych wymagań należą:

  • K01 - możliwa do zarządzania liczba krytycznych punktów kontrolnych CCP (systemu HCCP),
  • K02 - wdrożenie monitoringu wszystkich CCP,
  • K03 - zaangażowanie kierownictwa - ocena zarządzania i skuteczności pracowników,
  • K04 - identyfikacja produktu - firma musi wykazać się wiedzą na temat swoich wyrobów: od źródła składników po ostatnie etapy dystrybucji,
  • K05 - zapobieganie niezgodnościom - trzeba zaplanować działania korygujące.

Certyfikat IFS Food dla Premium Rosa

Bardzo ważna jest dla nas jakość naszych produktów - stawiamy na naturalne składniki i procesy technologiczne, które minimalizują straty witamin i minerałów oraz unikamy dodawania sztucznych substancji. Nasza praca została doceniona przez jednostkę certyfikującą uprawnioną do udzielania certyfikacji IFS. Audyt wykazał, że pasteryzowane dżemy i soki, syropy Premium Rosa w ekologicznych, szklanych opakowaniach, spełniają wymagania niezbędne do otrzymania certyfikatu IFS Food na poziomie wyższym. Badania jakości produktów i troska o ekologię pozwoliły nam dołączyć do międzynarodowej bazy producentów certyfikowanych.

Certyfikaty jakości to nie tylko prestiż firmy, ale przede wszystkim dobro konsumenta. Zdecydowanie warto stawiać na naturalne, bezpieczne produkty, w końcu na szali znajduje się nasze zdrowie.