POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEP
PROMOCJE
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Administrator danych osobowych

Firma Premium Rosa Sp. z o.o., właściciel serwisu internetowego www.premiumrosa.pl, a jednocześnie administrator danych osobowych przetwarzanych w ramach wskazanego serwisu, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis.

W kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się wysyłając wiadomość mailową na adres: [email protected].

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Premium Rosa odpowiedzialni za obsługę serwisu internetowego premiumrosa.pl oraz podmioty świadczące w tym zakresie usługi na rzecz Premium Rosa (np. firmy świadczące usługi dostawy Internetu, podmioty udostępniające serwer).

Polityka zbierania informacji

Serwis internetowy www.premiumrosa.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do innych celów niż te, dla jakich zostały podane.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:  

 • 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit c RODO

Dane są przetwarzane dla wypełnienia zobowiązań umownych, w celu realizacji zamówień klienta, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Premium Rosa.

 • 6 ust. 1 lit. a RODO

Premium Rosa zbiera od zainteresowanych osób zgody na wysyłkę newslettera. Zgoda w tym zakresie jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie.

 • 6 ust. 1 lit. f RODO

W niektórych sytuacjach, gdy zachodzi taka potrzeba, Premium Rosa może przetwarzać dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, w tym funkcjonalności serwisu internetowego.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celów dla jakich zostały zebrane:

 • w zakresie zamówienia klienta – do czasu jego realizacji a następnie dla wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • w zakresie newslettera – do czasu wycofania zgody na jego otrzymywanie;
 • do czasu realizacji uzasadnionych interesów Premium Rosa.

Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarza Premium Rosa:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, gdy Premium Rosa przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO);
 • żądania przeniesienia danych osobowych; przeniesienie polega na otrzymaniu od Premium Rosa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych.
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Konieczność przekazania danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla realizacji zamówienia, wysyłki newslettera.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki cookies

Serwis www.premiumrosa.pl zbiera w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane cyfrowe, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, telefonie, tablecie itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane mogą być w celu (i) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio do tego urządzenia wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (ii) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, (iii) utrzymanie sesji użytkowników stron www (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie danego serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Rozróżnia się dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Stosowane są następujące rodzaje plików cookies: (a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; (b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; (c) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu; (d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; (e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Blokowanie lub ograniczanie plików cookies przez użytkownika

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności, istnieje możliwość zablokowania pozostawiania plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na urządzeniu użytkownika lub wymuszenia, by o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownik był informowany. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Należy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może wpłynąć na poprawność i/lub jakość działania oraz wygodę korzystania z niektórych serwisów internetowych, w tym serwisu www.premiumrosa.pl. W szczególności, niektóre serwisy internetowe mogą przestać działać, dlatego nie zalecamy wyłączania plików cookies.