REKLAMACJE I ZWROTY

REKLAMACJE I ZWROTY

Odstąpienia od umowy  W terminie 14 dni od dnia dostawy zamówienia, kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż: bezpośrednie koszty zwrotu, dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez konsumenta, innego niż najtańszy sposób dostarczenia. Ponadto kupujący ma obowiązek dokonania zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.  Prawa odstąpienia od umowy dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, (dostępny jest w załączniku) który następnie odsyła się wraz ze zwracanymi produktami na adres firmy: Premium Rosa Sp.z.o.o. św. Andrzeja Boboli 20 05-504 Złotokłos 


Reklamacje 
 Reklamacje (w tym również reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego premiumrosa.pl) mogą być zgłaszane: – pisemnie, wysłane na adres: Premium Rosa Sp.z.o.o. św. Andrzeja Boboli 20 05-504 Złotokłos – e-mailem, wysłane na adres: [email protected] W treści reklamacji prosimy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.  W przypadku konieczności oceny wad fizycznych towarów, prosimy o dostarczenie ich na  adres:  Premium Rosa Sp.z.o.o. św. Andrzeja Boboli 20 05-504 Złotokłos Odpowiedź w sprawie reklamacji wysyłana jest na podany przez klienta adres e-mail lub w inny podany przez klienta sposób w terminie nie później niż 14 dni. Szczegółowe postanowienia – > Regulamin sklepu

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.